Τα έξι κλειδιά του παραδείσου (Γέροντας Γαβριήλ)


Τα έξι κλειδιά του παραδείσου είναι τα εξής:

1. Να εκκλησιάζεσαι
2. Να εξομολογείσαι
3. Να προσεύχεσαι
4. Να λες την ευχή
5. Να κάνεις ελεημοσύνες έστω και μικρές 6. Να διαβάζεις κάθε ημέρα έστω μια σελίδα απ'την Αγία γραφή.
Νηστεία και από λάδι Τετάρτη και Παρασκευή.
 Αυτος είναι ο μόνος δρόμος για τον παράδεισο.

Γέροντας Γαβριήλ
Από το Blogger.