Σφράγισμα ίσον άρνηση – Ερμηνείες των προφητειώνΣφράγισμα ίσον άρνηση
Ενώ  ξεκάθαρα  ο  Ευαγγελιστής  Ιωάννης  αναφέρει  στην  Αποκάλυψη  για  το  χάραγμα22, μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Τί να τους πής; Ακούει δυστυχώς κανείς ένα  σωρό  ανοησίες  του μυαλού  από  ορισμένους  σημερινούς «Γνωστικούς».  Ένας  λέει:  «Εγώ θα δεχθώ την ταυτότητα με το 666 και θα βάλω και έναν σταυρό». Άλλος: «Εγώ  θα δεχθώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και έναν σταυρό στο μέτωπο…» και  ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. Νομίζουν ότι θα αγιασθούν με αυτόν τον τρόπο, ενώ  αυτά είναι πλάνες. Ένας δεσπότης μου είπε: «Εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω  δίπλα έναν σταυρό. Δεν Τον αρνούμαι τον Χριστό, απλώς εξυπηρετούμαι». «Εντάξει,  του λέω, εσύ είσαι δεσπότης και βάζεις στο όνομά σου λόγω ιδιότητος έναν σταυρό· ο άλλος είναι αρχιμανδρίτης και βάζει και αυτός λόγω ιδιότητος έναν σταυρό. Ο κόσμος  τί θα κάνη;». Το βρώμικο δεν αγιάζεται. Το καθαρό νερό δέχεται την Χάρη και γίνεται  αγιασμός.  Τα  ούρα  δεν  γίνονται  αγιασμός .  Η  πέτρα  με  θαύμα  γίνεται  ψωμί .  Η  ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Επομένως , ο διάβολος , ο Αντίχριστος , όταν είναι  στην ταυτότητά μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας, με το σύμβολό του, δεν αγιάζεται,  αν βάλουμε και έναν σταυρό. Έχουμε την δύναμη του Τιμίου Σταυρού , του Αγίου  Συμβόλου, την θεία Χάρη του Χριστού , μόνον όταν διατηρούμε την Χάρη του Αγίου  Βαπτίσματος, με το οποίο απαρνούμαστε τον σατανά, συντασσόμαστε με τον Χριστό  και  δεχόμαστε  το  άγιο  Σφράγισμα·  «Σφραγίς  δωρεάς  Πνεύματος  Αγίου».  Βλέπεις ,  προχωράνε με μια λογική… Θα βάλουν δίπλα έναν σταυρό, και εντάξει ! Και ενώ  βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά και αυτό  ήταν άρνηση23, αυτοί αρνούνται το άγιο Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο  Άγιο Βάπτισμα, με το να δέχωνται την σφραγίδα του Αντιχρίστου, και λένε ότι έχουν  μέσα τους τον Χριστό!!
– Γέροντα, αν κάποιος δεχθή το σφράγισμα από άγνοια;   – Από αδιαφορία θα είναι. Τί άγνοια, όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα; Και  να μην ξέρη κανείς , πρέπει να ενδιαφερθή , να μάθη . Αν πούμε ότι δεν ξέραμε , γιʹ αυτό δεχθήκαμε το σφράγισμα, θα μας πη ο Χριστός: «Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του  ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι;»24. Έστω  και  εν  αγνοία  του  να  σφραγισθή  κάποιος,  χάνει  την  θεία  Χάρη  και  δέχεται  την  δαιμονική ενέργεια. Βλέπεις, το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα, όταν ο ιερεύς το βουτάη  στο νερό, λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα, χωρίς εκείνο να το ξέρη και μετά κατοικεί μέσα  του η θεία Χάρις.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματική Αφύπνιση»   ‐ 301 ‐
Ερμηνείες των προφητειών 
– Γέροντα, μερικοί λένε: «Ό,τι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνη. Τί να  μας απασχολή;».   – Ναί, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι, βρέ παιδάκι μου! Και εγώ ακούω μερικούς  να λένε: «Οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτοί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο  Ευαγγελιστής  Ιωάννης  στην  Αποκάλυψη.  Αν  ήταν ,  θα  το  έκαναν  με  πιο  έξυπνο  τρόπο, πιο κρυφά». Έ , καλά οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλαιά  Διαθήκη; Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πώς για  «τριάκοντα αργύρια»25 θα προδώσουν τον Χριστό; Γιατί δεν ζητούσαν τριάντα ένα ή  είκοσι εννέα αργύρια και ζήτησαν «τριάκοντα»; Αλλά ήταν τυφλωμένοι. Ήξερε ο Θεός  ότι έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει – μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν  στο γραμμένο, στο κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνη έτσι, και ο άνθρωπος το  κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μια διαταγή, αλλά βλέπει την κακία  των ανθρώπων που θα φθάση και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξη. Όχι ότι τα  κανόνισε έτσι ο Θεός.
Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες! Δεν λένε  τουλάχιστον «έτσι μου λέει ο λογισμός», αλλά «έτσι είναι», και λένε ένα σωρό δικές  τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν, για να δικαιολογήσουν τα  πάθη τους. Όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, «καλύτερα να μη συμβούν τα  σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας»26, ο άλλος που θέλει να δικαιολογήση τον  εαυτό του, την δειλία του , λέει: «Ά, βλέπεις ; Ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως  αρνηθή· εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο Κύριλλο; Επομένως , και αν αρνηθώ τον  Χριστό, δεν είναι τίποτε…»! Ενώ ο Άγιος λέει να μη συμβούν, για να μη δούν τα μάτια  του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις ο διάβολος τί κάνει;  Δυστυχώς, και πάλι ορισμένοι «Γνωστικοί» φασκιώνουν τα πνευματικά τους  τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μη στενοχωριούνται. «Δεν πειράζει αυτό· δεν είναι  τίποτε. Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε»! Ή λένε: «Μη μιλάτε γι᾿ αυτό το θέμα – για τις  ταυτότητες, το σφράγισμα –, για να μη στενοχωριούνται οι άνθρωποι». Ενώ, αν τους  πούν «νά προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στον Χριστό,  και  μη  φοβάστε  τίποτε,  στο  κάτω‐κάτω  θα  πάμε  και  μάρτυρες »,  θα  τους  προετοιμάσουν  κάπως.  Αν  κανείς  γνωρίση  την  αλήθεια ,  προβληματίζεται  και  ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να  μην πέση σε παγίδα.  Τώρα  όμως  τί  γίνεται ;  Εκτός  που  δίνουν  μερικοί  δικές  τους  ερμηνείες,  φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να  βοηθούν τους Χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν  στην πίστη, για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα  αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν ; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις  ερμηνείες του μυαλού τους; Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα ,  πώς παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια; Η Γραφή, όταν λέη «… αποπλανάν,  ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς»27, εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν  με το μυαλό.
Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου:    ΛΟΓΟΙ  Β’  «Πνευματική Αφύπνιση»   ‐ 302 ‐

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια